Logowanie do E-kartoteki

home_small

Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych

 

Dzięki doświadczonemu zespołowi księgowych oraz profesjonalnemu oprogramowaniu nasze usługi świadczone są na najwyższym poziomie. Poprawność oraz przejrzystość rozliczeń finansowych jest jednym z najważniejszych aspektów prawidłowo funkcjonującej wspólnoty mieszkaniowej. W naszej firmie korzystamy ze sprawdzonych i jednych z najlepszych systemów informatycznych co gwarantuje bezpieczeństwo przechowywanych danych a zarazem łatwy dostęp do nich dla osób uprawnionych. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom, każdy z właścicieli ma dostęp przez 24 godziny do podstawowych danych księgowych swojego lokalu, jak również do dokumentów wspólnoty.

 

Zakres czynności:

 • prowadzenie ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości,
 • dostęp, dla każdego właściciela do usługi e-kartoteka za pomocą, której można sprawdzić bieżące saldo rozrachunków ze wspólnotą, historię wpłat oraz aktualną wysokość opłat,
 • stały dostęp dla Zarządu Wspólnoty do rozliczeń poszczególnych właścicieli , dokumentów i danych księgowych za pośrednictwem internetu,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów;
 • dokonywanie płatności za pośrednictwem banku na podstawie zatwierdzonych przez Zarząd faktur,
 • ewidencjonowanie opłat właścicieli z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości,
 • windykacja zaległości oparta o sprawdzony schemat działań zmierzających do odzyskania należności,
 • współpraca z doświadczoną kancelarią prawną gwarantująca bez kosztowe odzyskanie należności przed sądem,
 • rozliczenie kosztów indywidualnych,
 • zapewnienie terminowego opłacania podatków, ubezpieczeń i innych opłat publicznoprawnych przypadających na nieruchomość,
 • przygotowanie projektów rocznych i wieloletnich planów gospodarczych oraz rozwojowych nieruchomości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych.
Zawisza Nieruchomości