Logowanie do E-kartoteki

home_small

Administrowanie Nieruchomością

 

Administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową to głównie obsługa w zakresie codziennego, prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.

Działalność naszej firmy opieramy o grupę licencjonowanych Zarządców Nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem co gwarantuje, że świadczone przez nas usługi wykonywane są profesjonalnie i przy zachowaniu standardów zawodowych. Wiemy, że warunkiem komfortowego funkcjonowania wspólnoty jest sprawność działania firm obsługujących wspólnotę, a wszelkie decyzje muszą być podejmowane niezwłocznie.

 

Zakres Czynności

 • pomoc przy przejęciu dokumentacji technicznej i administracyjnej nieruchomości,
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników,
 • zapewnienie bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości poprzez wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie warunków zawieranych umów i kontrolę ich wykonania,
 • możliwość wysyłania do właścicieli krótkich komunikatów SMS w sprawach bieżących wspólnoty (informacja o przeglądzie, zebraniu rocznym, inne)
 • udzielanie każdemu z właścicieli lokali, na każde jego życzenie (w godzinach funkcjonowania biura firmy), wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością oraz o rozliczeniach w zakresie dotyczącym indywidualnych lokali,
 • kontrola nad utrzymaniem czystości części wspólnej nieruchomości oraz  terenu wokół budynku,
 • organizowanie zebrań wspólnoty mieszkaniowej w tym przygotowanie stosownych uchwał, planów gospodarczych, sprawozdań,
 • cotygodniowy przegląd nieruchomości i powiadomienie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej o stwierdzonych problemach,
 • realizowanie podjętych uchwał,
 • przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego
 •  zapewnienie prawidłowego użytkowania budynku i lokali
 • organizowanie przetargów na roboty i usługi budowlane,
 • zapewnienie zabezpieczania awarii oraz usuwania ich skutków
Zawisza Nieruchomości